Atık Su

Atık sularda numune alma periyodu RG-13/11/2010-27758 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği tablolarında tanımlanan sektörler, atık sularında veya arıtma tesislerinin çıkış sularında atık su deşarjı ve/veya derin deniz deşarjı konulu çevre izin belgesi eklerinde belirtilen aralıklarla numune alınmaktadır.

atiksu

 

atiksu2

Yoruma Kapalıdır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgelerimiz

Akreditasyon Belgemiz